Projekt Kvarteret Slaktaren

Här planerar vi byggnation av 45 hyreslägenheter med tillhörande pakering i källarvåning. Projektstart ej fastställd.