Viktigt att tänka på

Som boende hos oss finns det en del information som är viktig att veta om. Det handlar bland annat om sådant som hur inflyttning och utflyttning går till samt hur vi vill att våra hyresgäster ska agera så att alla trivs så bra som möjligt.

Det här gäller vid inflyttning

Inflyttning i din nya lägenhet sker enligt överenskommelse med oss. I samband med inflyttning sker slutbesiktning  av oss och överlämnande av nycklar. Den avflyttande hyresgästen skall ha gjort en grundlig städning som du får godkänna vid inflyttning.   

Glöm inte att anmäla nytt abonnemang för din hushållsel och adressändra så att du får din post till rätt adress. Flyttanmälan hos Skatteverket gör du här.  

Det här gäller vid utflyttning

 

Uppsägning

Uppsägning ska göras skriftligt per mail eller brev. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och gäller från närmast kommande månadsskifte samt tre månader framåt.

Besiktning

Innan du flyttar behöver du boka en tid för besiktning med oss. Två besiktningar utförs, förbesiktning och slutbesiktning.  Förbesiktningen sker ca 1 månad innan avflyttning. Du är själv med vid besiktningen för att ha möjlighet att åtgärda och diskutera eventuella anmärkningar eller skador. Vid onormalt slitage får du själv stå för kostnaden vid återställande. All utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen. Hit hör t.ex. dörrar, badrumsskåp, hatthylla och andra fast inventarier. Om lägenheten har skador efter rökning ansvarar hyresgästen själv för återställandet av dessa.  I samband med att du flyttar ut sker slutbesiktningen. Lägenheten skall då vara slutstädad och nycklarna överlämnas.              

Flyttstädning

När du flyttar ska din bostad städas noggrant. Glöm ej balkong och förråd. Om städningen inte godkänns anlitar vi ett städbolag och debiterar dig kostnaden för detta. Använd gärna checklistan så att du inte missar någonting. Checklistan för flyttstädningen kan du ladda ned här.

Nycklar

Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till oss enligt överenskommelse. Glöm inte nycklar till förrådsutrymmen, postbox och tvättstuga. Om någon nyckel kommit bort kommer du att debiteras för ett låsbyte.

Övrigt

Glöm inte säga upp ditt elabonnemang. Tänk även på att göra adressändring i god tid samt flyttanmälan till Skatteverket så de har din korrekta folkbokföringsadress. Flyttanmälan hos Skatteverket gör du här.  

Skydda dig och dina grannar mot brand       

Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både fastighetsägare och hyresgäster tar ansvar för det. Se vidare hur du kan skydda dig mot brand hemma

Minska risken för brand vid laddning av hemelektronik

Använd CE-märkta produkter och inte piratkopior av kända varumärken. Tänk också på att använda exempelvis laddare som är anpassade för den produkt du laddar, till exempel mobiltelefon. Bara för att laddningskabeln passar, betyder det inte att produkterna är säkra att använda med varandra. Ladda mobiltelefon, surfplatta med mera när du är hemma och vaken. Lägg produkten du laddar på hårt underlag och ta bort föremål intill som kan börja brinna.

Våra trivselregler

Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas.