Valrossen 5 Södra

Fastigheten ligger i köpcenter området Lassabacka och består idag av 2 stycken lokaler med butiksverksamhet.
Valrossen 5 Södra

Adress

Birger Svenssons väg 11, Varberg

Fastighetsskötare:

Ingemar Vendelstrand,  ingemar@martinssonsfastigheter.se

Jonatan Håkansson, jonatan@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se