Spiran 3

Spiran 3 är belägen i centrala Falkenberg. Fastigheten består av 13 stycken butiks-, kontors-, vård- och banklokaler och ett parkeringsgarage med 89 tillhörande p-platser.
Spiran 3

Adress

Torggatan 1 , Nygatan 3 och Rörbäcksgatan 2, Falkenberg

Fastighetsskötare:

Ingemar Vendelstrand,  ingemar@martinssonsfastigheter.se

Jonatan Håkansson, jonatan@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se