Sjöhästen 5 Norra

Fastigheten är belägen i Lassabacka området. Fastigheten består av en lokal där butiksverksamhet bedrivs.
Sjöhästen 5 Norra

Adress

Birger Svenssons väg 4, Varberg

Fastighetsskötare:

Ingemar Vendelstrand,  ingemar@martinssonsfastigheter.se

Jonatan Håkansson, jonatan@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se