Professorn 6

Professorn 6 är centralt belägen i Varberg och består av 5 stycken lokaler där det bedrivs butiks- respektive frisörsverksamhet.
Professorn 6

Adress

Borgmästaregatan 5 och 7, Kungsgatan 16 och Norrgatan 6

Fastighetsskötare:

Ingemar Vendelstrand,  ingemar@martinssonsfastigheter.se

Jonatan Håkansson, jonatan@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se