Berget 7

Fastigheten Berget 7 som är belägen i centrala Varberg består av frisör-, restaurang- och butiksverksamhet. Antal lokaler är 6 st.
Berget 7

Adress

Norrgatan 5-7 / Kungsgatan 14, Varberg

Fastighetsskötare:

Ingemar Vendelstrand,  ingemar@martinssonsfastigheter.se

Jonatan Håkansson, jonatan@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se